OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

기본 정보
상품명 William Fit Flat Front Corduroy Trousers - Olive
브랜드 Bernard Zins
판매가 318,000 재입고 알림 SMS
수량 수량증가수량감소
브랜드 링크번호 255

 명성높은 프랑스 파리 Art et metiers에서 의류학을 전공한 Bernard Zins는 서유럽에 대한 미국의 원조 정책이었던 마샬 플랜의 혜택으로 1950년대 미국으로 연구 여행을 떠납니다. 그곳에서 체계적인 생산방식에 깊은 감명을 받고 본국에 돌아온 후 산업적인 바지 제조기술과 전통적인 수작업 기술이 접목된 근대적이며 산업적인 바지 제조 설비를 갖춘 회사를 설립합니다.


70년대 이미 컴퓨터 기술을 도입하고 재단사의 노하우를 접목한 그의 회사는 혁신과 독특한 방식으로 명성이 높아 파리의 명품 브랜드의 바지를 전문 생산하는 곳으로 알려졌습니다.

현대 바지의 황금률을 정립한 아름다운 실루엣의 바지를 만드는 프랑스 브랜드를 소개합니다.

...+...-
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
SIZE

[필수] 옵션을 선택해 주세요

QTY
증가 감소
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
William Fit Flat Front Corduroy Trousers - Olive 수량증가 수량감소 318000 (  0)
TOTAL 0 (0개)
 • DETAILS

  제조사 : Bernard Zins

  브랜드 : Bernard Zins
  원산지 : Portugal
  소재 : 100% Cotton
  
  Size (단위 : cm)
  Tag Size허리 단면엉덩이 단면밑단 단면
  40(30)415420
  42(32)435620
  44(34)455720
  46(36)475821


 • CARE

   
 • DELIVERY & RETURN

  배송 방법 : 택배
  배송 지역 : 전국지역
  배송 비용 : 50,000원 미만 구매시 배송비 3,000원이 추가됩니다.
  배송 기간 : 2일 ~ 7일
  배송 안내 :
  - 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
  - 고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다.
  - 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.


  반품시 주의사항
  - 모니터 상의 사진과 제품의 색상은 다소 차이가 있을 수 있으며,
   미세한 색상 차이는 제품 이상으로 인한 반품사유가 되지 않습니다.

  교환 및 반품이 가능한 경우
  - 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내. 단, 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
  - 공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시.광고 내용과 다르거나 다르게 이행된 경우에는 공급받은 날로부터 3월이내, 그사실을 알게 된 날로부터 30일이내

  교환 및 반품이 불가능한 경우
  - 고객님의 책임 있는 사유로 상품등이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외
  - 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우
  - 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우
  - 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품등의 가치가 현저히 감소한 경우
  - 복제가 가능한 상품등의 포장을 훼손한 경우
   (자세한 내용은 고객만족센터 1:1 E-MAIL상담을 이용해 주시기 바랍니다.)

  ※ 고객님의 마음이 바뀌어 교환, 반품을 하실 경우 상품반송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
   (색상 교환, 사이즈 교환 등 포함)

 • Q&A(1)

  Q&A

  VIEW MORE WRITE

  강진규
  2022-11-24 09:49:21
  1. 1
 • REVIEW(1)

  REVIEW

  VIEW MORE WRITE

  1 만족 HIT
  네이버 페이 구매자
  2019-02-21 09:38:12
  1. 1