OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

기본 정보
상품명 ORR Trousers - Pistacchio
브랜드 Sartoria Jun
판매가 175,000 재입고 알림 SMS
수량 수량증가수량감소
브랜드 링크번호 298

 'Sartoria Napoletana in SEOUL’을 이끌고 있는 전병하 사르토의 기성복입니다. 영화, 음악, 건축, 음식 그리고 역사에 관심이 많은 전병하의 유연한 사고를 바탕으로 고전적인 재단과 재봉에 얽매이지 않는, 주저하지 않는 철학이 담긴 다양한 제품들을 소개하고 있습니다. 팔러는 전병하 사르토와 협업하여 다양한 제품들을 지속적으로 소개 할 예정입니다.

...+...-
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
SIZE

[필수] 옵션을 선택해 주세요

QTY
증가 감소
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
ORR Trousers - Pistacchio 수량증가 수량감소 175000 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

 • DETAILS

  제조사 : Sartoria Jun

  브랜드 : Sartoria Jun
  원산지 : China
  소재 : 61% Cotton, 39% Linen (305g)

  * Overall Chain Stitch Sewing
  * Side Adjust(Antique Silver Nickel)
  * Straight Front Rise Vintage Sewing Pattern
  * Diagonal Line Buttons Hole(Front Rise)
  * Hand Dye Nut Buttons
  * Garment Washing

  Size (단위 : cm)
  Tag sizeSML
  허리3840.543
  엉덩이4950.551.5
  허벅지363738
  밑위2929.530
  밑단32.53435.5
  총장474849


  * 하단의 실측 기준 이미지를 참고하세요.

  * 가먼트 워싱(Garment Washing)으로 원단 수축을 최소화한 제품입니다.


 • CARE

  섬유의 조성 
  - 겉감 : 면 61%, 마 39%
  제조자 : Sartoria Jun (사르토리아 준)
  제조국 : 중국
  수입자 : (주)리코앤코
  제조연월 : 2023.04
  세탁 및 취급시 주의사항 :

  ※ 세탁 시 이염 방지를 위해 '단독 세탁' 하세요.
  ※ 건조기 사용 시 원단의 '수축'이 발생 할 수 있습니다.

  치수 : 상품에 표기
  표시자 (A/S 문의) :
  서울 종로구 자하문로 12길 17
  (주)베스티스컴퍼니 T. 070-4155-9774


 • DELIVERY & RETURN

  배송 방법 : 택배
  배송 지역 : 전국지역
  배송 비용 : 50,000원 미만 구매시 배송비 3,000원이 추가됩니다.
  배송 기간 : 2일 ~ 7일
  배송 안내 :
  - 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
  - 고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다.
  - 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.


  반품시 주의사항
  - 모니터 상의 사진과 제품의 색상은 다소 차이가 있을 수 있으며,
   미세한 색상 차이는 제품 이상으로 인한 반품사유가 되지 않습니다.

  교환 및 반품이 가능한 경우
  - 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내. 단, 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
  - 공급받으신 상품 및 용역의 내용이 표시.광고 내용과 다르거나 다르게 이행된 경우에는 공급받은 날로부터 3월이내, 그사실을 알게 된 날로부터 30일이내

  교환 및 반품이 불가능한 경우
  - 고객님의 책임 있는 사유로 상품등이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외
  - 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우
  - 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우
  - 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품등의 가치가 현저히 감소한 경우
  - 복제가 가능한 상품등의 포장을 훼손한 경우
   (자세한 내용은 고객만족센터 1:1 E-MAIL상담을 이용해 주시기 바랍니다.)

  ※ 고객님의 마음이 바뀌어 교환, 반품을 하실 경우 상품반송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
   (색상 교환, 사이즈 교환 등 포함)

 • Q&A(2)

  Q&A

  VIEW MORE WRITE

  김광수
  2023-06-05 00:44:13
  배경원
  2023-05-22 23:17:17
  1. 1
 • REVIEW(1)

  REVIEW

  VIEW MORE WRITE

  네이버 페이 구매자
  2023-05-26 02:36:41
  1. 1