OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

기본 정보
상품명 Dumb Market T Shirts - Off White
브랜드 Olow
판매가 78,000 재입고 알림 SMS
수량 수량증가수량감소
브랜드 링크번호 284

 광고, 그래픽 그리고 단편 영화 등 창의적인 작업들에 재능이 많은 두 청년이 만든 브랜드입니다. 그들의 시작은 2006년 2천 유로의 자본금으로 다양한 아티스트들과 협업하여 만든 그래픽 티셔츠 판매를 위해 설립한 온라인 웹사이트에서였습니다.


이후 그들의 모험은 패션과 예술 사이의 다리를 만드는 다소 무모한 도전으로 지속되고 있습니다. 그래픽 디자이너 친구의 그래픽 작품, 익명의 일러스트레이터의 작품, 알려지지 않은 사진가 등 자연스럽게 자발적으로 본능적인 협업을 위해 잡지, 블로그 및 전시회에서 아티스트를 발굴하여 의류를 만들고 있는 브랜드입니다.

...+...-
SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
SIZE

[필수] 옵션을 선택해 주세요

QTY
증가 감소
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
Dumb Market T Shirts - Off White 수량증가 수량감소 78000 (  0)
TOTAL 0 (0개)
 • DETAILS

  제조사 : Olow

  브랜드 : Olow
  원산지 : Portugal
  소재 : 100% Organic Cotton GOTS Certified

  * Off-White Round Neck T-shirt
  * Digital Print
  * Artwork by Clara Super Duper